Információbiztonság

  • A Társaság elkötelezett az információbiztonság és az adatvédelem iránt, információbiztonsági irányítási rendszere megfelel az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány követelményeinek.

  • A környezetvédelem, munka és információ biztonság iránti elkötelezettség érdekében a munkatársak:

    • a jogi és egyéb előírások betartása által a tevékenység minden környezetvédelmi munka és információ biztonsági tényezőjét, hatását és kockázatát a tervezés és a megvalósítás fázisában figyelembe veszik, valamit értékelik a további veszélyek megelőzése érdekében,
    • tájékoztatják az érdekelt fejlesztésekről és a védelmi tevékenység továbbfejlesztéséről,
    • környezetvédelemi, munka és információ biztonsági tudatának erősítését rendszeres képzés biztosítja.
  • A Társaság elkötelezett abban a tekintetben is, hogy szabályozza a személyes adatkezelés folyamatait, biztosítsa az érintettek jogait, és ezáltal eleget tegyen az alkalmazandó jogszabályi követelményeknek.

  • Ennek érdekében különös figyelmet fordítunk arra, hogy meghatározzuk és kötelezően előírjuk az érintettek jogainak védelme érdekében az adatkezelésekkel összefüggésben szükséges technikai és szervezési intézkedéseket.