Rólunk

Cégtörténet

Társaságunk története a 2000-es évek elejére nyúlik vissza, amikor jogelődünk, a JNT Security a Magyar Posta kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként megkezdte szolgáltatási tevékenységét.

2015-től cégünk MPT Security Zrt. néven működik, tulajdonosai a Magyar Posta Vagyonkezelő Zrt., valamint a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és a Takarék Invest Kft.

Vállalatpolitika

Társaságunk tevékenysége létfontosságú egyes társadalmi feladatok ellátásában, különösen a lakosság készpénzellátásának és vagyonbiztonságának biztosításában.
Mindig megújulni képes, minőségi szolgáltatóként teljesítjük jelenlegi és jövőbeni ügyfeleink aktuális igényeit,  megbízható munkáltatóként megélhetést és létbiztonságot kínálunk munkavállalóinknak.

Minőség és innováció: állományunkat és eszközeinket a kritikus infrastruktúrák védelmi, valamint a piac általános szakmai és biztonsági követelményeinek megfelelően folyamatosan fejlesztjük.

Rugalmasság: Mindent megteszünk annak érdekében, hogy hatékony és rugalmas vállalatvezetéssel biztosítsuk ügyfeleink számára a pontos, megbízható, magas minőségű és környezetbarát szolgáltatásokat.

Emberközpontúság: társadalmi feladataink teljesítése mellett törekszük arra, hogy munkavállalóink számára minőségi munkakörnyezetet és foglalkoztatási feltételeket biztosítsunk.

Szervezet

Dr. Kecskeméti Sándor – Vezérigazgató

Török Lajos – Értékszállítási igazgató

Steingart Viktória – Értékfeldolgozási igazgató

Bajusz Tibor – Beszerzési, üzemeltetési vezető

Kacsó Izabella – Személyzeti és munkaügyi osztályvezető

Minőségbiztosítás

 • A Társaságunk elkötelezte magát, hogy üzleti folyamatainak minden egyes fázisában megfeleljen az ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek.

 • A Társaságunk munkahelyi egészségvédelmi biztonsági irányítási rendszert is működtet, mely megfelel az MSZ 45001:2018 szabvány elvárásainak.

 • Az MPT Security Zrt. vezetősége rendszeresen felülvizsgálja a minőségirányítási és a biztonsági előírások betartását.

Információbiztonság

 • A Társaság elkötelezett az információbiztonság és az adatvédelem iránt, információbiztonsági irányítási rendszere megfelel az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány követelményeinek.

 • A környezetvédelem, munka- és információbiztonság iránti elkötelezettség jegyében a munkatársak:

  • a jogi és egyéb előírások betartása által a tevékenység minden környezetvédelmi, munka- és információbiztonsági tényezőjét, hatását és kockázatát figyelembe veszik a tervezés és a megvalósítás fázisában, valamint értékelik a további veszélyek megelőzése érdekében,
  • tájékoztatást kapnak az aktuális fejlesztésekről és a védelmi tevékenység továbbfejlesztéséről,
  • környezetvédelmi, munka-és információbiztonsági tudatosságának erősítését rendszeres képzés biztosítja.
 • A Társaság elkötelezett abban a tekintetben is, hogy szabályozza a személyes adatkezelés folyamatait, biztosítja az érintettek jogait, és ezáltal eleget tesz az alkalmazandó jogszabályi követelményeknek.

 • Ennek érdekében különös figyelmet fordítunk arra, hogy meghatározzuk és kötelezően előírjuk az érintettek jogainak védelme érdekében az adatkezelésekkel összefüggésben szükséges technikai és szervezési intézkedéseket.